محصولات الکترونیکی

سنسور هالوژنی کی ام سی KMC

با استفاده ازسنسور هالوژنی هوشمند حرکتی می توان  داخل حفره های مخصوص هالوژن  تعبیه کرد و براحتی تمامی لامپ هالوژنهای دیگر را بوسیله آن کنترل و روشنایی محل مورد نظر را با توجه به حضور فرد تامین نمود؛ به این صورت که به محض حرکت فرد در محدوده دید سنسور تا زمانی که فرد در […]