تهران، جاجرود منطقه صنعتی کمرد
  • تلفن تماس 021-77057329

  • آدرس ایمیل

صنایع روشنایی KMC : مشکلات برق کاران با بالاست الکترونیکی

توجه به تنوع سازندگان بالاست الکترونیکی و انواع بالاست های الکترونیکی موجود در بازار و نداشتن استاندارد یکپارچه و منسجم برای خروجی لامپ ها و سیم کشی بالاست الکترونیکی مشکلاتی را برای سیم کش های ساختمان و برق کاران بوجود اورده است . این عامل و عامل هایی نظیر عمر کوتاه و نذاشتن حفاظت در بالاست های الکترونیکی باعث شده است تا برق کاران رقبتی به استفاده از بالاست الکترونیکی نداشته باشند . هر چند برروی خود بالاست یا راهنمای نصب برای بالاست های الکترونیکی قرار داده شده است با این حال بعضی از نصاب های بالاست الکترونیکی دچار مشکل می شوند .

بالاست های الکترونیکی

بالاست های الکترونیکی

بالاست الکترونیک 3 *36
بالاست های الکترونیکی از نظر سیم کشی به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند:
 
۱-بالاست های با پیش گرمایش :
 
این بالاست ها که بالاست های بهتری نسبت به نوع دوم می باشند دارای پیش گرمایش می باشند . پیش گرمایش باعثافزایش طول عمر لامپ می شود که در بخش های قبلی بطور کامل در مورد آن توضیح داده شده است . سیم بندی در این بالاست ها به صورت ۴ سیمه انجام می گیرد (مانند شکل زیر)
 
لامپ

لامپ

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود به ازای هر لامپ  چهار سیم (کانکتور) به بالاست متصل می شود . این نوع بالاست ها معمولا تا ۳ لامپ ساخته می شوند ، یعنی ۱۲ سیم خروجی به همراه سه سیم برق ورودی (فاز ، نول ، زمین ) این مسیر سیم کشی برای نصب در مکان های تبلیغاتی مثل تابلوهای تبلیغات که نیاز به سیم کشی راحتتر نیاز باشد مناسب نیست .
۲-بالاست های بدون پیش گرمایش (کلد کاتد) :
در این بالاست ها راه اندازس لامپ بدون پیش گرمایش می باشد و معمولا از دوسیم جهت اتصال لامپ مورد استفاده قرار می گیرد . مانند شکل زیر :
این نوع از بالاست ها بدلیل استفاده کمتر از سیم و راحتتر بودن سیم کشی بیشتر در مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به هزینه ی پایین تری می باشد .
 

مطالب مرتبط