تهران، جاجرود منطقه صنعتی کمرد
  • تلفن تماس 021-77057329

  • آدرس ایمیل

جدول مقایسه ویژگی و عملکرد ترانس مهتابی kmc

جدول مقایسه ویژگی و عملکرد ترانس مهتابی

 

ویژگی / عملکرد بالاست مغناطیسی بالاست الکترونیکی ( ترانس مهتابی )
بی کیفیت بالاست الکترونیکی ( ترانس مهتابی )
KMC
میزان نور دهی (مبنا:بالاست مغناطیسی) ۱ کاهش تا ۲۰ % افزایش تا ۱۰ %
مصرف برق (مبنا : بالاست مغناطیسی) ۱ کاهش تا ۲۵ % کاهش تا ۲۳ %
راندمان نوری (مبنا : بالاست مغناطیسی) ۱ افزایش تا ۷ % افزایش تا ۳۶ %
چشمک زدن سریع (۱۰۰ بار در ثانیه) دارد ندارد ندارد
اثر استروبوسکوپی دارد ندارد ندارد
روشن و خاموش شدن اولیه با نویز دارد ندارد ندارد
نویز ۱۰۰ هرتز در حین کار دارد ندارد ندارد
عمر لامپ فلورسنت (مبنا : بالاست مغناطیسی) ۱ افزایش تا ۱۵ % افزایش تا ۴۳ %
ضریب توان ۰٫۴ ۰٫۵ بیش از ۰٫۹
جریان مصرفی (مبنا : بالاست مغناطیسی) ۱ کاهش تا ۲۰ % کاهش تا ۵۶ %
مدار محافظ جهت اتصالی و لامپ غیر فعال ندارد ندارد دارد
افزایش ولتاژ ۲ سر لامپ چشمک زدن و روشن نشدن سوختن بالاست پس از مدتی مقاومت تا ۱٫۵ برابر ولتاژ اسمی لامپ و فعال شدن مدار محافظ
اتصال به لامپ غیر فعال چشمک زدن و روشن نشدن سوخت بالاست بلافاصله خاموش شدن بالاست توسط مدار محافظ
اتصال کوتاه خروجی صدمه دیدگی بالاست سوخت بالاست بلافاصله خاموش شدن بالاست توسط مدار محافظ
وزن ۵۰۰تا ۸۰۰ گرم ۸۰تا ۱۴۰ گرم ۱۹۰گرم
نحوه سیم بندی پیچیده (۶ سیم همراه استارتر) تقریباً پیچیده (۶ سیم) ساده (۸ سیم برای ۲ لامپ)
دمای بدنه بالاست در دمای محیط بیش از

۸۰⁰C 50 – 70⁰C 50⁰c

اتصال به لامپ غیر فعال چشمک زدن و روشن نشدن سوخت بالاست بلافاصله خاموش شدن بالاست توسط مدار محافظ
اتصال کوتاه خروجی صدمه دیدگی بالاست سوخت بالاست بلافاصله خاموش شدن بالاست توسط مدار محافظ
وزن ۵۰۰تا ۸۰۰ گرم ۸۰تا ۱۴۰ گرم ۱۹۰گرم
نحوه سیم بندی پیچیده (۶ سیم همراه استارتر) تقریباً پیچیده (۶ سیم) ساده (۸ سیم برای ۲ لامپ)
دمای بدنه بالاست در دمای محیط بیش از

اتصال به لامپ غیر فعال چشمک زدن و روشن نشدن سوخت بالاست بلافاصله خاموش شدن بالاست توسط مدار محافظ
اتصال کوتاه خروجی صدمه دیدگی بالاست سوخت بالاست بلافاصله خاموش شدن بالاست توسط مدار محافظ
وزن ۵۰۰تا ۸۰۰ گرم ۸۰تا ۱۴۰ گرم ۱۹۰گرم
نحوه سیم بندی پیچیده (۶ سیم همراه استارتر) تقریباً پیچیده (۶ سیم) ساده (۸ سیم برای ۲ لامپ)
دمای بدنه بالاست در دمای محیط بیش از

اتصال به لامپ غیر فعال چشمک زدن و روشن نشدن سوخت بالاست بلافاصله خاموش شدن بالاست توسط مدار محافظ
اتصال کوتاه خروجی صدمه دیدگی بالاست سوخت بالاست بلافاصله خاموش شدن بالاست توسط مدار محافظ
وزن ۵۰۰تا ۸۰۰ گرم ۸۰تا ۱۴۰ گرم ۱۹۰گرم
نحوه سیم بندی پیچیده (۶ سیم همراه استارتر) تقریباً پیچیده (۶ سیم) ساده (۸ سیم برای ۲ لامپ)
دمای بدنه بالاست در دمای محیط بیش از

 

 

 

ترانس مهتابی

ترانس مهتابی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران ۰