تهران، جاجرود منطقه صنعتی کمرد
  • تلفن تماس 021-77057329

  • آدرس ایمیل

حفاظت های ترانس کی ام سی

حفاظت های ترانس کی ام سی

برای بالاست های الکترونیکی باید یک حداقل حفاظت هایی را در نظر گرفت تا از آتش سوزی های احتمالی جلوگیری کرد . بسیاری از مصرف کنندگان بالاست های الکترونیکی به حداقل حفاظت راضی می باشند. ساده ترین قطعه ی مورد استفاده می تواند فیوز باشد .

 
 
فیوز

ترانس کی ام سی

ترانس کی ام سی

 
فیوزهای مورد استفاده در ترانس کی ام سی الکترونیکی از نوع فیوزهای شیشه ای می باشد که فیوزهای کندکار می باشند . ساختار این فیوزها به گونه ای می باشد که سیم نازکی با تحمل جریان محدود در داخل محفظه ای شیشه ای قرار داده شده است تا در صورت عبور جریان بیش از حد سیم مورد استفاده در داخل فیوز سیم مربوطه سوخته و مسیر جریان را قطع می کند.

شاید  این فیوزها بتوانند حفاظت های اولیه در برابر اتصال کوتاه شدن در مسیر بعد از فیوز را انجام دهد ولی نمی تواند حفاظت برای خود ترانس کی ام سی باشد . به زبان بهتر این فیوز برای حفاظت مسیر سیم کشی و حفاظت از آن می باشد . با این حال بسیاری از ترانس کی ام سی الکترونیکی برای ارزان تر شدن از همین حداقل حفاظت نیز دریغ می کنند . 

متاسفانه بسیاری  مصرف کنندگان فقط به ارزانی چراغ مورداستفاده توجه می کنند و لی این ارزانی شاید با پرداخت هزینه ی بیشتر به یک چراغ مشابه برای زمان بلند مدت در برآورد هزینه ی اولیه مقرون بصرفه تر باشد ولی زمانیکه به طول عمر لامپ ، خسارت های احتمالی ، حفاظت های جانی و . . . مورد بحث و محاسبه قرار می گیرد ، این هزینه ی اندک نقش بیمه ی حادثه را ایفا می کند .

مطالب مرتبط